Befolkning
Befolkning

Abruzzoregionen er en af Italiens mindste med kun 1.3 mio. indbyggere og et areal på 10.794 km2 - kun 3,6 % af landets samlede areal. Gennemsnitsindkomsten pr. indbygger var i 2003 19.506 €.

I højlandet finder man en befolkning, der materielt er forholdsvis fattige og som holder fast i gamle traditioner og et stille liv i naturskønne omgivelser.

 

Fattigdommen i Abruzzo og Syditalien har flere årsager. Selvfølgelig har landskabet noget at sige, for bjerge er ikke så frodige som lavland, og de mange kolera-epidemier har ikke gjort det bedre, men det forklarer ikke alt. I Syditalien havde godsejere siden oldtiden ejet det meste af jorden og dannet såkaldte latifundier – storgodsdrifts landbrug baseret på slavearbejde. Bønderne der arbejdede på hans marker brugte primitive metoder og levede i store landsbyer langt fra markerne. I Norditalien var bønderne derimod typisk fæstebønder med andel i egen produktion.


Andelen af analfabetismen var stor. Endnu i 1910-12 var der hele 70 % analfabeter i Abruzzo, mens gennemsnittet for hele landet lå på ca. 50 %. Analfabetismen i syd var på dette tidspunkt direkte proportionalt med antallet af skoler. Den region der havde det laveste antal analfabeter, havde også det højeste antal skoler pr. indbyggere. i Abruzzo havde man kun 1,70 skole pr. 1000 indbyggere.

I perioden 1900-1914 emigrerede ½ mio. fra Abruzzo alene. Med Abruzzos nuværende befolkningstal på 1,3 mill. kan man selv regne ud hvilken enorm betydning denne udvandringsgrad har haft for området.  Ifølge undersøgelser i Syditalien er Abruzzo blandt de regioner, der har haft den mest intense emigration. 

Mange af de abruzzesere der forlod regionen, vendte efter noget tid tilbage til den igen. I den store udvandringsperiode 1901-1910 var repatrieringsprocenten stor og i 1911-1930 vendte hele 45 % af de udvandrede tilbage til regionen. I 1930’erne hvor udvandringen var næsten stoppet, var det helt oppe på 70 %, og i 1960’ernevar det 65 % der vendte tilbage. 
Efter 1970 vendte udviklingen, og der skete herefter en nettotilvandring. I halvfjerdserne udvandrede der knap 40.000 fra Abruzzo, mens der indvandrede godt 50.000. Og sådan er det gået siden.
I dag er hele Italien, herunder Abruzzo, et attraktivt immigrationsland for fattigdomsflygtninge fra især Mellemøsten, Balkan og Nordafrika. 

 

Tryk her for at læse om:

🙂   Befolkning og levestandard 

🙂  Fattigdom og analfabetisme
🙂  Landevejsrøvere eller oprører

🙂  Udvandring og indvandring

noget af ovenstående er uddrag af artikler fra Merete Møller Olesen ’s blog